Cho mô hình sau: 1. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế khi và chỉ khi môi trường không có Lactozo.

Đã giải298 lượt xem

Cho mô hình sau:
1. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế khi và chỉ khi môi trường không có Lactozo.
2. Các gen cấu trúc không hoạt động là do protein ức chế gắn vào vùng vận hành (Promoter).
3. Vùng khởi động (Operator) chứa trình tự nucleotit đặc hiệu giúp protein ức chế gắn vào ngăn cản phiên mã.
4. Gen điều hòa R không thuộc Operon Lac.
Số phát biểu đúng là:
A.1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

đăng bình luận mới

[…] 32 (Xem giải). Cho mô hình sau:1. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế khi và chỉ khi môi […]

1. Sai. Gen điều hoà R tổng hợp protein ức chế khi môi trường có hoặc không có lactose.

2. Sai. Các gen cấu trúc không hoạt động là do protein ức chế gắn vào vùng vận hành (Operator).

3. Sai. Vùng khởi động (Promoter).

4. Đúng.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!