Cho các phát biểu về vai trò và ý nghĩa của đột biến gen: (1). Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn giống

Đã giải234 lượt xem

Cho các phát biểu về vai trò và ý nghĩa của đột biến gen:

(1). Tạo nguyên liệu cho quá trình chọn giống                             (2). Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa

(3). Số lượng gen đột biến là không đáng kể                             (4). Là nguồn biến dị chủ yếu cho tiến hóa

Số phát biểu đúng là:

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

đăng bình luận mới

[…]     C. 1 cặp nucleotit                             D. 4 cặp nucleotitCâu 19 (Xem giải). Cho các phát biểu về vai trò và ý nghĩa của đột biến gen:(1). Tạo nguyên […]

(1). Đúng.

(2). Đúng.

(3). Sai. Số lượng gen đột biến có ý nghĩa lớn cho tiến hoá và chọn giống.

(4). Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!