Cho các phát biểu sau đây về nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải355 lượt xem

Cho các phát biểu sau đây về nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?
1. Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’
2. Giống như enzim ARN polimeraza, enzim ADN polimeraza cũng đóng vai trò giúp tháo xoắn 2 mạch của ADN
3. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn
4. Trong một chạc chữ Y, chỉ có 1 mạch được tổng hợp theo kiểu gián đoạn
A. 1                        B. 2                        C. 3                        D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. ADN polimeraza không có vai trò tháo xoắn

3. Đúng.

4. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!