Cho các phát biểu sau: (1). Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 5’- 3’ của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc

Đã giải225 lượt xem

Cho các phát biểu sau:
(1). Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 5’- 3’ của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.
(2). Bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao 5’GXU3’ trên mARN là 5’XGA3’.
(3). Chiều tổng hợp của ARN polimeraza và chiều của ARN lần lượt là 5’-3’ và 5’-3’.
Số phát biểu đúng là
A. 0                                       B. 1                                       C. 3                                       D. 2

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 3’- 5’ của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.

(2) Sai. Bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao 5’GXU3’ trên mARN là 3’XGA5’.

(3) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!