Cho các phát biểu sau: (1). Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN chỉ diễn ra trong nhân tế bào.

Đã giải354 lượt xem

Cho các phát biểu sau:
(1). Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN chỉ diễn ra trong nhân tế bào.
(2). Mã di truyền luôn có tính thoái hóa.
(3). Trong một lần nhân đôi ADN, những gen nhân khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau.

Số phát biểu đúng là:
A. 1.                                       B. 3                                       C. 2.                                       D. 0.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Diễn ra ở cả tế bào chất (trong ti thể, lục lạp).

(2) Sai. Methionin chỉ được AUG mã hoá, triptophan chỉ được UGG mã hoá.

(3) Sai. Các gen trong nhân có số lần nhân đôi bằng nhau.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!