Cho các phát biểu: 1. Các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã chỉ khi có chất cảm ứng là Lactozo

Đã giải251 lượt xem

Cho các phát biểu:
1. Các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã chỉ khi có chất cảm ứng là Lactozo
2. Gen điều hòa R thuộc Operon
3. Các gen cấu trúc Z, Y, A được phiên mã chỉ khi có chất ức chế là Lactozo
4. Gen điều hòa R có khả năng điều hòa phiên mã là do nó tổng hợp được ARN-pol
5. Vùng vận hành (Promoter) là nơi mà protein ức chế gắn vào ngăn cản phiên mã
Số phát biểu là sai khi nói về cơ chế điều hòa hoạt động gen ở SVNS là:
A. 1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. Gen điều hoà R không thuộc operon.

3. Sai. Lactose là chất cảm ứng.

4. Sai.

5. Sai. Vùng vận hành (operator) là nơi mà protein ức chế gắn vào ngăn cản phiên mã.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!