Cho các đặc điểm về quá trình tự nhân đôi ADN: (1). Thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn

Đã giải294 lượt xem

Cho các đặc điểm về quá trình tự nhân đôi ADN:
(1). Thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
(2). ADN polimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’- 3’.
(3). Từ 1 ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống mẹ.
(4). Có sự tham gia của nhiều loại ADN polimeraza giống nhau.
(5). Quá trình nhân đôi bắt dầu ở nhiều vị trí trên phân tử ADN.
Đặc điểm giống nhau giữa sinh vật nhân sơ và nhân thực là
A. 1,2,3,5.                                       B. 2,3,5.                                       C. 1,2,3,4.                                       D. 1,2,3.

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Sai. Có sự tham gia của nhiều loại ADN polimeraza khác nhau. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 3 loại, ở sinh vật nhân thực có nhiều hơn.

(5) Sai. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị tái bản.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!