Cho các đặc điểm về quá trình tự nhân đôi ADN: (1) Thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Đã giải240 lượt xem

Cho các đặc điểm về quá trình tự nhân đôi ADN:
(1) Thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
(2) ADN pôlimeraza tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’.
(3) Từ 1 ADN mẹ tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống mẹ.
(4) Có sự tham gia của nhiều loại ADN pôlimeraza giống nhau.
(5) Quá trình nhân đôi bắt đầu ở nhiều vị trí trên phân tử ADN.
Đặc điểm giống nhau giữa sinh vật nhân sơ và thực là:
A. (1), (2), (3), (5).                                   B. (2), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4).                                   D. (1), (2), (3).

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Sai. Có sự tham gia của nhiều loại ADN polimeraza khác nhau. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 3 loại, ở sinh vật nhân thực có nhiều hơn.

(5) Sai. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị tái bản.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!