Cho các đặc điểm sau: (1). Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ một ADN ban đầu tạo ra 2 ADN còn có cấu trúc giống hệt nhau.

Đã giải218 lượt xem

Cho các đặc điểm sau:
(1). Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ một ADN ban đầu tạo ra 2 ADN còn có cấu trúc giống hệt nhau.
(2). Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 5′-3′.
(3). Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.
(4). Trong một chạc ba sao chép, hai mạch mới đều được kéo dài liên tục.
(5). Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
Có bao nhiêu đặc điểm đúng với quá trình tái bản ADN?
A. 5.                                        B. 4.                                        C. 3.                                        D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Sai. Một mạch được kéo dài liên tục, một mạch được tổng hợp gián đoạn.

(5). Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!