Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM

Đã giải438 lượt xem

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM. Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, loại tinh trùng $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ

A. 25%.                                   B. 10%.                                   C. 30%.                                   D. 20%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 40cM $\Rightarrow f=40\%$

Một cơ thể đực có kiểu gen $\dfrac{Ab}{aB}$ tiến hành giảm phân cho tinh trùng $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ $0,5-\dfrac{0,4}{2}$ $=0,3=30\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!