Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM

Đã giải364 lượt xem

Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân có xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết sẽ tạo ra loại giao tử $\underline{ab}$ với tỉ lệ
A. 25%.                                   B. 50% hoặc 25%.                                   C. 35%.                                   D. 15%.

đăng bình luận mới

[…] ⇒ Xem lời giải chi tiết […]

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ tiến hành giảm phân có xảy ra hoán vị gen sẽ tạo ra 4 giao tử là: 1 $\underline{AB}$, 1 $\underline{ab}$, 1 $\underline{Ab}$, 1 $\underline{aB}$

Do đó: Giao tử $\underline{ab}$ chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{4}$ $=25\%$.

Chọn đáp án A

Chú ý: Đề hỏi 1 tế bào chứ không phải hỏi cơ thể

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!