Chỉ có 3 loại nucleotit A, T, G người ta đã tổng hợp nên một phân tử ADN nhân tạo

Đã giải302 lượt xem

Chỉ có 3 loại nucleotit A, T, G người ta đã tổng hợp nên một phân tử ADN nhân tạo, sau đó sử dụng phân tử ADN này làm khuôn để tổng hợp một phân tử mARN. Phân tử mARN này có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?
A. 3 loại                                   B. 9 loại                                   C. 27 loại                                   D. 8 loại

đăng bình luận mới

Nu thứ nhất có 3 cách chọn (U hoặc A hoặc X)

Nu thứ hai có 3 cách chọn (U hoặc A hoặc X)

Nu thứ ba có 3 cách chọn (U hoặc A hoặc X)

Có tối đa $3^3=27$ mã di truyền

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!