Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?

Đã giải148 lượt xem

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?

A. 4.                B. 5.               C. 2.               D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có 4 hình thức hô hấp: Da, mang, hệ thống ống khí và phổi.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!