Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi: 1. Số lượng nuclêôtít 2. Thành phần nuclêôtit

Đã giải248 lượt xem

Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi:
1. Số lượng nuclêôtít                                        2. Thành phần nuclêôtit
3. Trình tự các nuclêôtit                                   4. Số lượng liên kết Photphodieste
Câu trả lời đúng là:
A. 2 và 3                                   B. 1 và 3                                   C. 1 và 4                                   D. 3 và 4

đăng bình luận mới

1. Sai. Một bộ ba đều có 3 nucleotit.

2. Đúng.

3. Đúng.

4. Sai. Một ba ba đều có 2 liên kết photphodieste giữa các nu và 3 liên kết photphodieste trong các nu.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!