Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi: 1. Số lượng nuclêôtít 2. Thành phần nuclêôtit

Đã giải247 lượt xem

Các bộ ba trên ADN khác nhau bởi:
1. Số lượng nuclêôtít                                        2. Thành phần nuclêôtit
3. Trình tự các nuclêôtit                                   4. Số lượng liên kết Photphodieste
Câu trả lời đúng là:
A. 2 và 3                                   B. 1 và 3                                   C. 1 và 4                                   D. 3 và 4

đăng bình luận mới

1. Sai. Một bộ ba đều có 3 nucleotit.

2. Đúng.

3. Đúng.

4. Sai. Một ba ba đều có 2 liên kết photphodieste giữa các nu và 3 liên kết photphodieste trong các nu.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!