Bộ NST lưỡng bội của lợn là $2n=38$. Quan sát 1 nhóm tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đếm được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc

Đã giải439 lượt xem

Bộ NST lưỡng bội của lợn là $2n=38$. Quan sát 1 nhóm tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đếm được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc và NST đơn đang phân ly về các cực tế bào là 1064, trong đó có NST đơn nhiều hơn số NST kép là 152.

a) Các tế bào trên đang phần bào ở kỳ nào?

b) Số lượng tế bào ở mỗi kỳ đó là bao nhiêu?

c) Số lượng thoi dây tơ vô sắc được hình thành và số NST đơn môi trường cung cấp cho chu kỳ nguyên phân đang xét của các tế bào nói trên là bao nhiêu?

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: Số NST kép + số NST đơn đang phân ly là 1064 và số NST đơn – số NST kép bằng 152

$\Rightarrow$ Số NST đơn = 608 và số NST kép = 456

a) Các tế bào đang ở kì giữa và kì sau của nguyên phân.

b) Số lượng tế bào đang ở kì giữa là $\dfrac{456}{38}=12$, số tế bào đang ở kì sau là $\dfrac{608}{2.38}=8$

c) Số lượng thoi dây tơ vô sắc được hình thành là 20; số NST đơn môi trường cung cấp cho chu kỳ nguyên phân là $20.38=760$ NST

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!