Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên

Đã giải334 lượt xem

Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên

A. phân tử mARN.                                   B. phân tử ARN.

C. phân tử tARN.                                   D. mạch gốc của gen.

đăng bình luận mới

Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba có trên tARN khớp với bộ ba mã hoá (côđon) có trên mARN.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!