Alen B có 2100 liên kết hidro, số nucleotit loại A ít hơn số nucleotit loại G là 200 nucleotit. Alen B bị đột biến thành alen b

Đã giải312 lượt xem

Alen B có 2100 liên kết hidro, số nucleotit loại A ít hơn số nucleotit loại G là 200 nucleotit. Alen B bị đột biến thành alen b có chiều dài 272 nm và có 2101 kiên kết hidro. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng?
I. Alen đột biến b dài hơn alen B.
II. Đột biến trên là dạng đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.
III. Số nucleotit loại X của alen đột biến b là 501.
IV. Tỉ lệ $\dfrac{A}{G}$ của alen B là $\dfrac{5}{3}$.
A. 1                                   B. 2                                   C. 0                                   D. 3

chọn câu trả lời tốt nhất

Alen B có $H=2A+3G=2100$ và $G-A=200$

Do đó $A=T=300$ và $G=X=500$

Alen b có chiều dài 272nm $\Rightarrow N=\dfrac{272}{0,34}.2=1600$ và $H=2A+3G=2101$

Do đó $A=T=299$ và $G=X=501$

Vậy: xảy ra đột biến thay thế 1 cặp $A-T$ bằng 1 cặp $G-X$

I. Sai. 2 alen có độ dài bằng nhau.

II. Sai.

III. Đúng.

IV. Sai. Tỉ lệ $\dfrac{A}{G}$ của alen B là $\dfrac{300}{500}$ $=\dfrac{3}{5}$.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!