Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hidro.

Đã giải366 lượt xem

Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hidro. Theo lý thuyết , có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Nếu alen a và alen A có số lượng nucleotit bằng nhau thì đây là đột biến điểm.

(2). Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nucleotit loại G thì alen a có 498 nucleotit loại X.

(3). Chuỗi polipeptit do alen a và chuỗi polipeptit do gen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

(4). Nếu alen A có 400 nucleotit loại T và 500 nucleotit loại G thì alen a có thể có chiều dài 306,34nm.

A. 2                             B. 1                             C. 3                             D. 4

đăng bình luận mới

[…] = T – A                             D. Thay thế A – T = G – XCâu 14 (Xem giải). Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen […]

(1). Sai. Nếu alen a và alen A có số lượng nucleotit bằng nhau thì đây là đột biến thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp G – X.

(2). Sai. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nucleotit loại G thì alen a có 502 nucleotit loại X.

(3). Đúng. Do mã di truyền có tính thoái hoá.

(4). Đúng. Alen A có chiều dài $l=(400+500)\times 0,34=306$nm. Nếu xảy ra đột biến thêm 1 cặp $A-T$ thì alen a có chiều dài 306,34nm.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!