Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hidro.

Đã giải303 lượt xem

Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hidro. Theo lý thuyết , có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Nếu alen a và alen A có số lượng nucleotit bằng nhau thì đây là đột biến điểm.

(2). Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nucleotit loại G thì alen a có 498 nucleotit loại X.

(3). Chuỗi polipeptit do alen a và chuỗi polipeptit do gen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

(4). Nếu alen A có 400 nucleotit loại T và 500 nucleotit loại G thì alen a có thể có chiều dài 306,34nm.

A. 2                             B. 1                             C. 3                             D. 4

đăng bình luận mới

[…] = T – A                             D. Thay thế A – T = G – XCâu 14 (Xem giải). Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen […]

(1). Sai. Nếu alen a và alen A có số lượng nucleotit bằng nhau thì đây là đột biến thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp G – X.

(2). Sai. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nucleotit loại G thì alen a có 502 nucleotit loại X.

(3). Đúng. Do mã di truyền có tính thoái hoá.

(4). Đúng. Alen A có chiều dài $l=(400+500)\times 0,34=306$nm. Nếu xảy ra đột biến thêm 1 cặp $A-T$ thì alen a có chiều dài 306,34nm.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!