Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải282 lượt xem

Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.

(2). Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.

(3). Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

(4). Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen.

A. 1.                                   B. 2.                                   C. 4.                                   D. 3.

đăng bình luận mới

(1). Sai. Nếu đột biến mất hoặc thêm cặp thì có số nucleotit khác nhau.

(2) Sai. Alen A dài hơn alen a.

(3) Đúng. Do tính thoái hoá của mã di truyền.

(4) Sai. Chỉ thay đổi bộ ba bị đột biến, không ảnh hưởng đến các bộ ba phía sau.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!