Tin tức chung

Trường Đại học Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2023

Trường Đại học Y Hà Nội công bố đề án tuyển sinh Đại học năm 2023

Bởi Hoàng Quốc Khánh -
Số lượng các câu trả lời: 0

Ngày 07/06/2023, trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức có quyết định về đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023. Theo đó, đề án đã nêu rõ các phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh cùng các thông tin quan trọng cho năm 2023.