HSG 12HSG THPT

Đề thi HSG lớp 12 môn Sinh học Hà Tĩnh 2020 – 2021

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi có 02 trang, gồm 06 câu)

Câu 1: (3,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:

      a) Trong mô hình operon lac, số lần nhân đôi của gen điều hòa (R) và các gen cấu trúc (Z, Y, A) có bằng nhau không? Vì sao?

      b) Trong trường hợp nào thì trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân không đóng góp biến dị di truyền trong các tế bào con?

      c) Ở người, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY. Trong quần thể người, các cá thể mang hội chứng Claiphento có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau về gen nói trên? Viết các kiểu gen đó.

      d) Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hiện tượng trội không hoàn toàn và hiện tượng tương tác bổ sung là gì?

      e) Ở một loài động vật ($2n=38$). Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh trùng giảm phân tạo giao tử, trong đó có 100 tế bào xảy ra đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai NST 13 và 18 (Hình 1), các cặp NST khác không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử không mang đột biến chuyển đoạn là bao nhiêu?

      g) Ở một loài thực vật có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua các thế hệ tạo ra các dòng thuần chủng. Xác định:
– Số dòng thuần chủng tối đa được tạo ra?
– Số phép lai có kiểu gen khác nhau giữa các dòng thuần chủng nói trên?

Câu 2: (3,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

      a) Hình 2 mô tả khái quát quá trình phiên mã diễn ra trong tế bào của một cơ thể sinh vật. Xác định:
– Đầu 5′ và 3′ trên các mạch polinucleotit tương ứng với các vị trí A, B, C, D, E, F?
– Tế bào trên của cá thể sinh vật nhân sơ hay nhân thực? Giải thích?
– Nếu 1 gen cấu trúc có 197 đoạn intron thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại mARN trưởng thành? Biết rằng, trong mỗi phân tử mARN trưởng thành đều có đầy đủ các đoạn exon.

      b) Một gen rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các bộ ba như sau:
Mạch (1): AAA TAX XAA TTX AXA TXA XTT XAA AXT XAT TTX
Mạch (2): TTT ATG GTT AAG TGT AGT GAA GTT TGA GTA AAG
Một phân tử mARN được phiên mã từ gen này thực hiện dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit có 7 axit amin (gồm cả axit amin mở đầu). Xác định:
– Số liên kết hidro giữa các nucleotit trên hai mạch của gen?
– Mạch nào trong hai mạch trên của gen được dùng làm khuôn để tổng hợp nên mARN? Giải thích.
– Cho gen trên nhân đôi liên tiếp một số lần trong môi trường có acridin, kết quả đã thu được một số gen mang đột biến điểm. So sánh số nucleotit của gen đột biến với gen ban đầu.

Câu 3: (3,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Hình 3 mô tả 2 giai đoạn trong quá trình phân bào của một tế bào ở một loài sinh sản hữu tính.

      a) Xác định số lượng bộ NST lưỡng bội của cá thể mang tế bào trên?

      b) Trước khi phân bào, xét 2 gen tên một cặp NST trong tế bào có kí hiệu kiểu gen $\dfrac{Ab}{ab}$. Hãy viết kiểu gen của các tế bào con có thể được tạo ra sau quá trình phân bào nói trên. Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi.

Câu 4: (3,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh.

      a) Có bao nhiêu phép lai thu được $F_1$ đồng tính? Viết kiểu gen P của các phép lai đó.

      b) Cho cây hạt vàng có kiểu gen dị hợp tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở cây $F_1$ như thế nào?

      c) Ông An và ông Tâm cùng mua một loại giống hạt vàng. Ông An trồng ở tỉnh Hòa Bình thu được năng suất cao, trong khi đó ống Tâm trồng ở tỉnh Phú Yên thì cây lại không cho hạt. Hãy giải thích nguyên nhân tại sao cây không cho hạt trong trường hợp trên?

Câu 5: (4,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Ở một loài thú, cho P thuần chủng, con đực lông xám giao phối với con cái lông vàng được $F_1$ toàn lông xám, tiếp tục cho $F_1$ giao phối với nhau được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ:
– Ở giới đực: 3 con lông xám : 1 con lông vàng.
– Ở giới cái: 3 con lông xám : 5 con lông vàng.
Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện tính trạng không chịu ảnh hưởng của môi trường, trong loài số lượng cá thể đực và cái tương đương nhau. Xác định:

      a) Quy luật di truyền chi phối sự biểu hiện tính trạng màu sắc lông của loài nói trên.

      b) Kiểu gen của P và $F_1$.

      c) Cho các con lông xám $F_2$ giao phối ngẫu nhiên với nhau, xác suất xuất hiện một cá thể mang toàn gen lặn ở $F_3$ là bao nhiêu?

Câu 6: (4,0 điểm) [XEM LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Trong một trang trại, người ta đếm được số lượng cá thể ở một quần thể thực vật với các kiểu gen như sau (P): 800 cây $\dfrac{AB}{AB}$, 800 cây $\dfrac{AB}{ab}$ và 400 cây $\dfrac{ab}{ab}$.
Biết rằng các gen di truyền liên kết hoàn toàn; alen A quy định thân cao, a – thân thấp; B – hoa đỏ, b – hoa trắng.

      a) Xác định tỷ lệ giao tử $\underline{AB}$ và $\underline{ab}$ của quần thể?

      b) Nếu cho các cá thể (P) tự thụ phấn liên tiếp qua các thể hệ, theo lí thuyết đến thế hệ thứ bao nhiêu sẽ thu được quần thể có tỷ lệ kiểu gen đồng hợp trên 99,9%?

      c) Nếu các cá thể (P) giao phối ngẫu nhiên được $F_1$. Cho các cây thân cao, hoa đỏ ở $F_1$ tiếp tục giao phối ngẫu nhiên thu được $F_2$. Xác định:
– Tỉ lệ kiểu ình cây thân cao, hoa đỏ và cây thân cao, hoa trắng ở $F_2$?
– Trong các cây thân cao, hoa đỏ ở $F_2$, chọn ngẫu nhiên 3 cây, xác suất để thu được 2 cây có kiểu gen đồng hợp và 1 cây có kiểu gen dị hợp là bao nhiêu?

      d) Để duy trì ưu thế lai của cây có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$, theo em nên sử dụng phương pháp nhân giống nào? Giải thích?

Sinh Hoc THPT

Cố gắng mang đến nguồn tài liệu chất lượng nhất cho các bạn học sinh

BẠN ĐÃ XEM CHƯA

0 0 bình chọn
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Back to top button
0
Bày tỏ suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!