Tổng quan các chủ đề

 • Các nhãn: 2
 • Bài giảng: 2
 • Bài giảng: 5Đề thi: 7
  • Bài 1.1: Lý thuyết và bài tập VDC ADN, ARN Bài học
  • Thi Online: Lý thuyết và bài tập VDC ADN, ARN Trắc nghiệm
  • Bài 1.2: Bài tập VDC Nhân đôi ADN (Dạng 1) Bài học
  • Thi Online: Nhân đôi ADN (Dạng 1) Trắc nghiệm
  • Bài 1.3: Bài tập VDC Nhân đôi ADN (Dạng 2) Bài học
  • Thi Online: Nhân đôi ADN (Dạng 2) Trắc nghiệm
  • Bài 1.4: VDC Phiên mã, dịch mã Bài học
  • Thi Online: VDC Phiên mã, dịch mã Trắc nghiệm
  • Bài 1.5: VDC Điều hòa hoạt động gen Bài học
  • Thi Online: VDC Điều hòa hoạt động gen Trắc nghiệm
  • Thi Online: VDC Tổng hợp Chuyên đề 1 (Đề số 1) Trắc nghiệm
  • Thi Online: VDC Tổng hợp Chuyên đề 1 (Đề số 2) Trắc nghiệm
 • Bài giảng: 3Đề thi: 5
  • Bài 2.1: Lý thuyết + bài tập VDC NST Bài học
  • Thi Online: Lý thuyết + bài tập VDC NST Trắc nghiệm
  • Bài 2.2: VDC Đột biến cấu trúc NST Bài học
  • Thi Online: VDC Đột biến cấu trúc NST Trắc nghiệm
  • Bài 2.3: VDC Đột biến số lượng NST Bài học
  • Thi Online: VDC Đột biến số lượng NST Trắc nghiệm
  • Thi Online: VDC Tổng hợp Chuyên đề 2 (Đề số 1) Trắc nghiệm
  • Thi Online: VDC Tổng hợp Chuyên đề 2 (Đề số 2) Trắc nghiệm
 • Trắc nghiệm: 1
  • Thi Online: VDC Tổng hợp QLDT (Đề số 1) Trắc nghiệm
 • Đang cập nhật
  Người giảng dạy
  Hoàng Quốc Khánh

  - Sinh viên năm 3 ngành Y khoa Đại học Y Hà Nội

  - Kinh nghiệm 2 năm ôn thi Sinh học.

  - Giải nhất HSG Sinh học 12 Hà Tĩnh.

  Thông tin chi tiết
  Bình luận
  Đánh giá (1)
  5.0

  Đánh giá

  100%
  0%
  0%
  0%
  0%
  Xem đánh giá